Oznam o prerušení elektrickej energie 05.12.2018

Vážení občania,  v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám

 oznamujeme

 že dňa 05.12.2018 v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod.

 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribúčnej sústavy prevádzkovateľa distribúčnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo našej obci od čísel domov uvedených v prílohe č. 1.

Príloha č. 1. 

farebna elektrina