Výberové konanie

Miestna akčná skupina Biela Orava vyhlasuje

výberové konanie na pracovnú pozíciu

Odborný administratívny asistent /ekonomický manažér Miestnej akčnej skupiny Biela Orava  viac informácií TU

 

2017 12 04 VK obrazok