História obce

História obce Rabča

2007  Základné údaje o obci Rabča sú spracované vo farebnej propagačnej brožúre Rabča: Propagačná brožúra obce Rabča (pdf/3.380 MB).
1995  História obce po rok 1995 je spracovaná vo vlastivednej monografií obce Rabča – elektronická verzia:monografia Rabča (pdf/10.945 MB), textová verzia bez fotografií monografia Rabča(rtf/1.036 MB,)
1963  Obecná kronika – uč. Anton Brišák Obecná kronika Rabča, MNV, 1963 (txt/0.254 MB). Spracoval kronikár obce Rabča Ing. Vladimír Briš.
1989 – 1. 6. 2013  Pamätná kniha 1989– 1. 6. 2012, ZPOZ: Pamätná kniha 1989 – 1. 6. 2012 (txt/0.044 MB); do digitálnej podoby spracoval kronikár obce Rabča Ing. Vladimír Briš.
2012 – 1989  Zapisnice Obecného zastupiteľstva obce Rabča 1996– 2012, text, kronikár obce Rabča Ing. Vladimír Briš Zapisnice Obecného zastupiteľstva obce Rabča 1996– 2012 (txt/3.173 MB).
1996 – 2013  Kronika obce Rabča 2012– 1989, obec Rabča, kronikár obce Rabča Ing. Vladimír Briš Kronika obce Rabča 1996 – 2012 (txt/2.828 MB).
1989 – 2013  Hospodárenie obce Rabča 1996– 2013, kronikár obce Rabča Ing. Vladimír Briš Kronika obce Rabča 1996 – 2013 (xls/0.753 MB).
2013  Kronika obce Rabča 2013, text, kronikár obce Rabča Ing. Vladimír Briš Kronika obce Rabča 2013 (rtf/2.58 MB),Kronika obce Rabča 2013 (txt/0.431 MB).

Title 1Title 2Title 3
Content 1
Content 2
Content 3