Aktivita II

                                                                           FOND MALÝCH PROJEKTOV

Názov malého projektu: Rozdelení hranicou - spojení kultúrou

Kód malého projektu: SK/FMP/11b/01/036

Realizácia projektu : 1. 4. 2018 – 28. 2. 2019

Celkový rozpočet: 23 323,45 €

Požadovaná čiastka z ERDF (max. 85%) 19 824,93 €

Spolufinancovanie zo ŠR (10%) 2 332,34 €

Výška spoluúčasti žiadateľa (5 %) 1 166,18 €

Náklady na aktivity pre cezhraničného partnera 5 076,00 €

 

Aktivita II.

"Varenie našich spoločných jedál"

II. aktivita pozostávala zo spoločného spoznávania nášho cezhraničného regiónu. Šenovskí seniori spolu s našimi seniormi z Rabče navštívili: Hviezdoslavovu hájovňu, Oravskú priehradu, Slanický ostrov umenia, Rio de Klin (Socha sv. Ježiša), Kostol Navštívenia Panny Márie v Rabči, ....), kde si seniori urobili spoločné fotografie. Po spoločnej prehliadke nasledoval spoločný obed a po ňom sa pokračovalo v  aktivite, ktorá sa niesla v duchu tradícii. Išlo o veľmi zaujímavú aktivitu "Varenie našich spoločných jedál".

Súťažilo 6 tímov po 3 členov, kde z dodaných surovín, ktoré mali k dispozícii (zemiaky, vajcia, múka, soľ, bryndza, mak, ovocie, ...) pripravili rôznorodé, ale typické jedlá svojho regiónu (mrvenica, kuľaša, halušky, šúľance, slivkové gule, dusenú kapustu, ....) podľa výberu tímov. Po uvarení jedla nastúpila ochutnávka a vyhodnotenie. Víťazné tímy boli odmenené. Po vyhodnotení si viacerí vymenili recepty na svoje jedlo. Po celom dni si seniori na záver spoločne zaspievali za doprovodu rabčiankych seniorskych harmonikárov, podebatovali a pospomínali.

Celá aktivita sa niesla v duchu zachovania identity, tradície a cezhraničnej spolupráce.

Tags: interreg