Kontakty

Kontakty na zamestancov – Obecného úradu v Rabči   
Rabčan OS.

Štefan Ratica – vedúci príspevkovej organizácie obce

Mobil: 0903/409 255,
Telefón: 043/*55 942 23;
e-mail: 
rabcanos@gmail.com

Mgr. Mária Jagnešáková – ekonómka 

Tel.: 043/55 942 23, 
e-mail: rabcanos@gmail.com

Rabčan s.r.o.

Ing. Stanislav Šimurdiak - konateľ

Mobil: 0948 038 418,

tel./fax: 043/*55 942 23; 
e-mail: rabcansro@gmail.com

Bc. Margita Vorčáková - ekonómka

Mob. 0911 630 327, 
tel.: 043/55 942 23
Prednostka obecného úradu

Mgr. Monika Kozoňová

Tel.: 043/28 121 17,

Mob.: 0911 231 703
email: prednosta@rabca.sk 

Hlavný kontrolór

JUDr. Zuzana Lašťáková Spuchláková

 Úradne hodiny: Pondelok 8:00 – 12:00 hod. a  Piatok 8:00 - 11:30

tel.: 043/28 121 23; 
E-mail: kontrolor@rabca.sk   

Organizačný odbor

Mgr. Eva Grancová

E-maily z podatelne, poskytovanie informácii, drobné stavby, zapisovateľka, ...,

tel.: 043/28 121 11,

       043 55 941 01,

E-mail: podatelna@rabca.sk 

            info@rabca.sk[/bt_spoiler] [bt_spoiler title="Ekonomický odbor" icon="user"]

Ing. Dana Kvasniaková 

tel. 043/28 121 19,
e-mail: dana.kvasniakova@rabca.sk

Správa daní z nehnuteľnosti, evidencia odpadov, stavieb

Bc. Ľudmila Lubasová

tel. 043/28 121 15,
e-mail: ludmila.lubasova@rabca.sk

Sociálne veci, príprava projektov a verejného obstarávania

Mgr. Margita Kvasničáková

tel: 043/28 121 13
mob.: 0911 659 219, 
e-mail: margita.kvasnicakova@rabca.sk

Pokladňa, archív, vyhlasovanie v rozhlase

Oľga Bolibruchová

tel. 043/28 121 21, 
e-mail: olga.bolibruchova@rabca.sk

Sociálne veci, príprava projektov

Mgr. Michaela Ogureková

tel. 043/28 121 21, 
e-mail: michaela.ogurekova@rabca.sk

Úsek matriky, evidencia obyvateľstva

Ľudmila Iskierková

tel. 043/28 121 15, 
e-mail: matrika@rabca.sk

Pozemkový odbor

Mária Fusková

tel. 043/28 121 22, 
e-mail: maria.fuskova@rabca.sk

Odbor kultúry

Bc. Jozef Oselský

Kultúrny referent

tel. 043/28 121 12, 
e-mail: kultura@rabca.sk

Monika Prisenžňáková

Rezervácie tanečnej sály

tel.: 0944 388 664 

Vedúca Obecnej knižnice v Rabči

Bc. Ružena Galčíková

tel.: 043/55 941 03, 
E-mail: okrabca@rabca.sk 

Doručovanie pošty, upratovanie

Helena Chromčáková

tel. 043/28 121 12