Oznámenie - Zatvorený obecný úrad 10.10.2018 a 12.10.2018

O Z N A M

Oznamujeme občanom, že dňa

10.10.2018 (streda) 

bude z dôvodu prípravy stretnutia seniorov Obecný úrad v Rabči

z a t v o r e n ý !!!

 

a taktiež 12.10.2018 (piatok) od 09.00 hod. do 12.00 hod.

bude z dôvodu školenia Obecný úrad v Rabči

z a t v o r e n ý !!!

V súrnych prípadoch volajte č.t.0903 538 529 alebo 0911 231 703

Ing. Július Piták

Starosta obce

Pozor