Duchovná obnova s pátrom Ivanom Barusom

Nielen chlebom je človek živý, a preto nezabúdajme aj na duchovné nasýtenie...

Viac na https://www.psvg.sk/duchovna-obnova-na-orave/

 duchovna obnova