Oznámenie k voľbám prezidenta SR 2019

O z n a m

 

Voľby na prezidenta SR

16. marca 2019

 

Delegovanie členov do okrskových volebných komisií

Obec Rabča zverejňuje oznámenie ohľadom delegovania členov do okrskových volebných komisií pre voľby prezidenta Slovenskej republiky.

Príloha: Oznámeniemenie

201111081440 volby