Poďakovanie darcom krvi

Poďakovanie darcom krvi z 18.2.2019 v Rabči

 

Nečakaný REKORD odberu krvi v kultúrnom dome v Rabči veľmi prekvapil. Prišlo 92 dobrovoľných darcov krvi, ktorí nezištne  prišli o 0,45L najvzácnejšej tekutiny, ktorá určite pomôže zachrániť životy iným ľuďom. V skutočnosti ide o 41,4 litra tekutiny.  Darcovia neboli iba z Rabče, ale aj z okolitých susedných obci. Z kapacitných dôvodov okrem 92 darcov, to ani nebolo možné vziať všetkým krv, za čo sa chceme ospravedlniť ale chceme ich zároveň povzbudiť a pozvať na ďalší odber, ktorý sa bude konať 17.6.2019. Ďakujeme obecnému úradu,  Martinskej infúznej stanici ako aj členkám miestneho spolku ČK v Rabči, ktoré sa postarali o malé občerstvenie pre darcov.

Predsedkyňa MS-SČK v Rabči – Paulína Oselská 

kvapka krvi 4bbba3 md 362388 md a91b57 md 0ea0b7 md