Informácia k voľbám do Európskeho parlamentu

Obec Rabča v prílohe zverejňuje informácie k voľbám do Európskeho parlamentu na územní Slovenskej republiky.

(pozn.Obec zverejňuje informáciu v Slovenskom aj Anglickom jazyku)

Príloha:

Informácie pre voliča v SJ

Informácie pre voliča v AJ

201111081440 volby