Oznámenie k voľbám do Európskeho parlamentu

Obec Rabča v prílohe zverejňuje oznam k voľbám do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia dňa 25. mája 2019.

Príloha: Oznámenie

201111081440 volby