Jarné upratovanie

Jarné upratovanie.
Rabčan obecné služby začali s úpravou miestnych chodníkov, komunikácií a verejných priestranstiev v našej obci. Chceme Vás poprosiť, aby ste pri úprave okolia Vašich rodinných domov dbali na to, že odpad, ktorý vznikne, nepatrí do smetných nádob. Odporúčame ich uložiť na kopy a naši šikovní pracovníci ich budú priebežne odvážať. Ďakujeme za spoluprácu.
IMG 6154