OBECNÁ KNIŽNICA - OZNAM

OBECNÁ KNIŽNICA - OZNAM

Knižnica RABČA

OBECNÁ KNIŽNICA -  OZNAM

Dňa 05.03.2019 - utorok bude knižnica

so súhlasom obecného úradu zatvorená.

                         Dôvod: čerpanie dovolenky