OBECNÁ KNIŽNICA - OZNAM

kniha

OBECNÁ KNIŽNICA -  OZNAM

Dňa 13.03.2019 - streda  bude knižnica

                          so súhlasom obecného úradu zatvorená.

                         Dôvod:  PN