Nadácia pre podporu rodiny ŽSK

2019 03 13 Podpora rodiny

V krízových situáciách života  pomáhajú v Rodinnom centre pomoci ŽSK

Od 15. februára 2019 pracuje Rodinné centrum pomoci  a Nadácia Žilinského samosprávneho kraja na novej adrese v Považskej galérii umenia, Ul.Republiky 1, 010 01 Žilina.

Priestory sú klientom otvorené každý deň od 8.00 do 15.00.

V Rodinnom centre pomoci pracuje sociálny pracovník odboru sociálnych vecí Žilinského samosprávneho kraja, ktorý je v každodennom kontakte s obyvateľmi, poskytuje im informácie, rady, pomáha prekonávať rôzne náročné situácie, v ktorých sa ocitnú. Prijíma žiadosti a poskytuje rady žiadateľom o umiestnenie v centrách sociálnej starostlivosti a vybavuje terénne šetrenia žiadateľov o finančnú pomoc zo zdrojov Nadácie.

Svoje služby  tu na požiadanie poskytuje  aj právnik z občianskeho združenia  Pomoc obetiam násilia. Služby tohto občianskeho združenia budú  poskytované 

pondelok od 9.00 do 12.00

streda od 15.00 do 18.00.

Záujemci  o pomoc v tejto oblasti sa môžu objednať  na telefónnom  čísle Linky pomoci 0850 111 321 alebo  na čísle Rodinného centra pomoci 0948 911 223.

Klienti, ktorí do centra prídu  s inými okruhmi problémov, dostanú kontakt na ďalších odborníkov podľa svojich potrieb.

V prípade neprítomnosti pracovníkov v kancelárii Nadácie  je možné volať aj telefónne číslo Nadácie ŽSK  0948 386 342.

Elektronický kontakt :

http://www.zilinskazupa.sk v sekcii Nadácia ŽSK,  mail: nadacia@zilinskazupa.sk

G.Podolanová

Správca Nadácie ŽSK