Informácia k voľbám prezidenta Slovenskej republiky

Obec Rabča v prílohe zverejňuje zoznam kandidátov, ktorí postúpili do II. kola volieb prezidenta Slovenskej republiky.

Príloha: Zoznam kandidátov

201111081440 volby