Pozvánka na zasadnutie kultúrnej komisie

 

P o z v á n k a

 

Predseda kultúrnej komisie, Mgr. Róbert Brišák Vás  pozýva  na zasadnutie kultúrnej komisie, na deň 

26. marca 2019 (utorok) o 18:00 hod.

v zasadačke obecného zastupiteľstva v obecnom úrade

(vstup cez obecný úrad a kanceláriu starostu dozadu na poschodí)

P r o g r a m:

 

  1. Otvorenie;
  2. Divadelná Jar v Rabči- zhodnotenie prvého predstavenia a organizácia druhého predstavenia
  3. Rabčiansky okruh- všeobecné informácie
  4. Deň matiek- všeobecné informácie
  5. Diskusia
  6. Záver.

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Mgr. Róbert Brišák                                                                                                                                                                                                         predseda kultúrnej komisie     

 

rokovanie