Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2019

         Milí občania, v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, Vás Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Námestove aj v roku 2019 upozorňuje na potrebu plnenia povinností, ktoré vyplývajú z predpisov o ochrane pred požiarmi- základné požiadavky zákona a vyhlášky sú zhrnuté v prílohe.

Príloha:Ochrana lesov pred požiarmi 2019

2019 04 11 lesy