OBECNÁ KNIŽNICA - OZNAM

kniha

     OZNAM

    Obecná knižnica v Rabči bude so súhlasom obecného úradu v dňoch:

                              20.5. - 21.5. 2019 t.j. pondelok - utorok

                              24.5. - 29.5. 2019 t.j. piatok - streda

                              ZATVORENÁ.

                              Dátum vrátenia výpožičiek na tento termín bude čitateľom automatický predĺžený.