Dôležitý oznam!

Milí rodičia, máme pre Vás skvelú správu. Základná škola s materskou školu v Rabči už druhýkrát pripravila pre Vás možnosť umiestniť Vaše deti v materskej škole aj cez letné prázdniny.

Cieľom je, v rámci iniciatívy „Zosúladenie pracovného a rodinného života“, aj takýmto spôsobom podporiť pracujúce mamičky. Poďakovanie patrí aj pani učiteľkám, ktoré podporujú  takú iniciatívu a budú sa cez letné prázdniny venovať Vaším deťom.

Svoje dieťa môžete  prihlásiť osobne v materskej škole u pani Mgr. Miroslavi Zboňákovej. Ak potrebujete bližšie informácie, môžete telefonicky kontaktovať základnú školu, alebo obecný úrad v Rabči.

Letne prazdniny