Rozšírenie kapacity materskej školy.

Od 1. septembra 2019 obec Rabča rozširuje kapacitu miest v materskej škole. Základná škola s materskou školou v Rabči oznamuje rodičom, že ešte stále je možnosť zapísať deti do materskej školy na školský rok 2019/2020. Žiadosť je možné stiahnuť na webovej stránke ZŠ s MŠ, alebo vyzdvihnúť osobne v budovách materských skôl v Rabči, dolná - vchod od športovej haly, horná - pri kostole. Do materskej školy prijme aj deti, ktoré do konca decembra 2019 dovŕšia vek 3 roky. Žiadosti je potrebné podať do 20. júna 2019.

MŠ