Voľné pracovné miesto na Základnej škole v Rabči

Voľné pracovné miesto na Základnej škole v Rabči

 

Pozícia: Učiteľka pre  primárne vzdelávanie

Úväzok: plný úväzok na 1 rok

Dátum nástupu: 26.08.2019

Kontakt: 043/5521640 RŠ; 043/5594116 sekretariát

e-mail: zsrabca@zsrabca.edu.sk

Požiadavky:

Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov.

Riaditeľka školy rozhodne o obsadení voľného pracovného miesta na základe posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalosti a schopností na výkon práce vo verejnom záujme.

Uchádzača/ku budeme písomne informovať. Výber uchádzačov bude prebiehať od 24.06.2019 do 28.06.2019. Dňom 28.06.2019 sa výber končí.

vyberove konanie