Oznam

OZNAM

 

ZŠ s MŠ oznamuje, že MŠ bude v prevádzke, v mesiaci Júl, v čase od 6.30 – do 16.00 hod. v Hornej materskej škole /pri kostole/. Poplatok 30 eur je potrebné uhradiť pani zástupkyni Mgr. Miroslave Zboňákovej do 27.6.2019 v Materskej škole.

Letne prazdniny