Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Námestove odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru  v územnom obvode okresu Námestovo dňom  15.07.2019  od 08,00 hod.  

Príloha: Oznámenie o odvolaní

Ikona pozor