Oznam - návrh zmien cestovného poriadku

Vážení spoluobčania,  v mesiaci december 2019 dôjde k zmene cestovného poriadku v prímestskej autobusovej doprave, pre obdobie platnosti roku 2020. V prípade, že máte návrhy, ako zmeniť resp. doplniť autobusové linky, ktoré prechádzajú našou obcou, tieto Vás prosíme zaslať písomne v termíne do 10. septembra 2019 na adresu: Obecný úrad v Rabči, Hlavná 426, 02944 Rabča resp. mailom na podatelna@rabca.sk

2019 08 21 autobus