OBECNÁ KNIŽNICA - OZNAM

kniha

OZNAM

DŇA 25.10.2019 - PIATOK BUDE KNIŽNICA ZO SÚHLASOM OBECNÉHO ÚRADU ZATVORENÁ.