Oznam o prerušení elektrickej energie

Spoločnosť MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, oznamuje,

že dňa 21. novembra 2019 v čase od 8:00 hod. do 14:30 hod.

bude na nižšie uvedených súpisných číslach prerušená distribúcia  elektriny.

Ide o ulicu Kostolnú číslo domu 853/MOP a 854/ AB MOP, a na ulici Hlavnej číslo domu 799/WR.

farebna elektrina