Informácie Oravskej vodárenskej spoločnosti k verejnej splaškovej kanalizácii

Obec Rabča v prílohe zverejňuje dôležité informácie Oravskej vodárenskej spoločnosti k verejnej splaškovej kanalizácii.

Prílohy:  

Pokyny OVS

Cena za likvidáciu odpadu

Výňatok z cenníka

Ikona pozor