Dôležitý oznam!

Dôležitý oznam!

Obec Rabča, v zastúpení starostom obce Ing. Júliusom Pitákom, na základe oznámenia od Stredoslovenskej distribučnej a.s., oznamuje, že odo dňa 

6. novembra 2019 (streda) sa bude realizovať stavba: Zahustenie TS v lokalite Adamovka - Rabča - 3. etapa. 

(Bližšie informácie v prílohe)

Príloha: Oznamenie a mapka

Ikona pozor