Obnova verejného osvetlenia

Obnova verejného osvetlenia

2017 08 14 osvetlenie

OBNOVA VEREJNÉHO OSVETLENIA

Prijímateľ: Obec Rabča
Začatie projektu: 6/2015
Ukončenie projektu: 12/2015

V rámci rekonštrukcie a modernizácie VO bolo vymenených 428 ks svietidiel, došlo k výmene 6 ks RVO a inštalovaný systém regulácie a monitoringu osvetľovacej sústavy.

Mgr. Margita Kvasničáková