Obecné zastupiteľstvo

Volebné obdobie 2018 – 2022 – Obec Rabča má 11 poslancov

Poradie Titul, meno a priezvisko E-mail Telefón
1 Ján Maťuga jan.matuga@rabca.sk 0905 969 347
2 Pavol Kobyliak pavol.kobyliak@rabca.sk 0905 669 875
3 Monika Adamčíková monika.adamcikova@rabca.sk 0902 746 328
4 Mgr. Róbert Brišák robert.brisak@rabca.sk 0910 583 883
5 Ing. Jozef Kovalíček jozef.kovalicek@rabca.sk 0908 812 372
6 PhDr. Augustín Piták augustin.pitak@rabca.sk 0911 539 858
7 Ing. Pavol Jurčák pavol.jurcak@rabca.sk 0905 513 333
8 Mgr. Gabriela Čulová gabriela.culova@rabca.sk 0905 688 618
9 Ing. Jaroslav Jagnešák,  jaroslav.jagnesak@rabca.sk 0910 782 567
10 Mgr. Andrea Lubasová  andrea.lubasova@rabca.sk 0902 734 085
11 Marta Gužíková marta.guzikova@rabca.sk 0903 117 562