Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní - úprava toku Polhoranky

Obec Rabča v prílohe zverejňuje "Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní" - úprava toku Polhoranky.

Príloha: Rozhodnutie