Základná a materská škola

Ing- Anna Kornhauserová
riaditeľka

mob.: 0903 493 550


Adresa:

Základná škola s materskou školou Rabča
sekretariát, ul. Rabčická s. č. 410, 
029 44 Rabča, 
tel.: 043/5521640
e-mail: zsrabca@stonline.sk 
web: www.zsrabca.edupage.sk